Realizacje


Budownictwo przemysłowe oraz wysokościowe

Data
Zakres prac
Inwestor
2013 rok
Malowanie kładki technologicznej Bielsko Biała
Energoterm Sp. z o.o. 31-323 Kraków ul. Gdyńska 2
2011 rok
Wykonanie wymurówki komina nr 1 H=120m Cementownia Górażdże
Uniserv - Piecobud Sp. z o.o. Katowice
2012 rok
Montaż konstrukcji stalowej Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
ATT Sp. z o.o. 30-716 Kraków ul. Albatrosów 16C
2012 rok
Konserwacja i malowanie napowietrznej Sieci magistralnej Bielsko Biała
PK Therma Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 108
2012 rok
Remont konstrukcji zbiornika wody czystej Kraków-Kosocice
MPWiK S.A. 30-106 Kraków ul. Senatorska 1
2012 rok
Budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie
Hydrobudowa Polska Sp. z o.o. 00-465 Warszawa ul. 29 Listopada 10
2012 rok
Remont komina H=100 m Ciepłownia Rejonowa
PK Therma Sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 108
2012 rok
Modernizacja komina H=120 m Elektrownia Jaworzno III
Instal Kraków S.A.
2011 rok
Wykonanie wymurówki komina nr 2 H=120m Cementownia Górażdże
Uniserv S.A. 40-337 Katowice ul. Woźniaka 7A
2011 rok
Malowanie komina H=200 m ZEDO Szczecin
Uniserv S.A. 40-337 Katowice ul. Woźniaka 7A
2011 rok
Prace montażowe Stadion Narodowy Warszawa
ATT oraz ALTUS Kraków AGAT S.A. Koluszki
2011 rok
Remont świetlików hal Arcelor Mittal
TBS Budostal 3 Sp. z o.o. Kraków
2010 rok
Budowa komina trójprzewodowego H=200m
Elektrociepłownia Siekierki Warszawa
2010 rok
Modernizacja komina H=200m
Elektrociepłownia Dolna Odra Szczecin
2009 rok
Montaż stropów stalowych w kominie H=150
Elektrownia Kozienice SA
1 2 3 4 5 6 7 8