Zarząd


Zarząd oraz pracownicy spółki Energe

Oddział Polska

Jerzy Piasecki Prezes Zarządu
Marcin Kolasa Wiceprezes Zarządu
Wiesława Bęben Głowna Księgowa
Jan Krzyżanowski Kierownik Budowy
Michał Druzgała Kierownik Budowy
Waldemar Zawadzki Kierownik zaopatrzenia

Oddział Niemcy

Krzysztof Jankowski Kierownik oddziału Niemcy
Roland Jakubowski Zastępca Kierownika Oddziału Niemcy